اجازه زبانى و مجوز ضِمنى/ Verbal Consent and Implied Consent

اجازه زبانى و مجوز ضِمنى/ Verbal Consent and Implied Consent

پيش از انجام هر گونه امدادرسانى و يا ارائه خدمات كمكهاى اوليه بدليل حفظ حريم شخصى و خصوصى افراد كليه منجيان/امدادگران بايد پيش از آغاز كار و در صورت امكان بوسيله "اجازه زبانى" و در صورت نياز با استفاده از روش "مجوز ضِمنى" رخصت آغاز و انجام فوريتهاى امداد و يا ارائه كمكهاى اوليه را كسب نمايند. 
 
اجازه زبانى و استفاده از اجازه زبانى:
 
اگر فرد كاملا هوشيار باشد و همچنين بطور كامل توانايى برقرارى ارتباط كلامى و چشمى را با منجى/امدادگر داشته باشد منجى/امدادگر پيش از امدادرسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه به وى فقط نيازمند اخذ "اجازه زبانى" از طرف وى ميباشد. بعبارت روشن تر در اين وضعيت منجى/امدادگر پس از معرفى خود و سمت خويش به فرد از او سوال مينمايد كه آيا ميتواند به وى كمك نمايد و پس از دريافت "اجازه زبانى" توسط وى شروع به انجام امدادرسانى و يا ارائه خدمات كمكهاى اوليه به فرد را مينمايد.
توجه: در صورت امتناع در دادن "اجازه زبانى" از طرف فرد مذكور منجى/امدادگر بايد پس از دعوت فرد به آرامش مجدداً خود و سمت خويش را به وى معرفى نموده و همچنين به فرد يادآورى نمايد كه با توجه به تخصص و تجربه اى كه در زمينه امدادگرى و كمكهاى اوليه دارد ميتواند به وى كمك نموده و بر اساس شرح وظيفه حرفه اى و شغلى خود از نظر قانونى مسئوليت امداد رسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه در مكان آبى با وى است. پس از اين بخش اگر فرد همچنان عدم رضايت خود را دريافت امدادرسانى و كمكهاى اوليه ابراز داشت منجى/امدادگر بايستى بلافاصله از سرمنجى غريق دعوت نمايد تا در محل حاضر و بر اساس تجربه ، تخصص و همچنين صلاحديد وى ادامه امدادرسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه به فرد مذكور پيگيرى شود. 
 
مجوز ضِمنى و استفاده از مجوز ضِمنى: 

اگر فرد كاملا بيهوش و يا با كاهش سطح هوشيارى روبرو باشد بنحوى كه بطور كامل توانايى برقرارى ارتباط كلامى و چشمى را با منجى/امدادگر نداشته باشد منجى/امدادگر پيش از امدادرسانى و ارائه خدمات كمكهاى اوليه به وى بايد از روش "مجوز ضِمنى" استفاده نمايد. بعبارت روشن تر در اين وضعيت منجى/امدادگر پس تلاش براى عدم توفيق در اخذ "اجازه زبانى" بدليل نياز فورى فرد به دريافت امدادرسانى و يا كمكهاى اوليه بوسيله "اجازه ضِمنى" مسئوليت خود را آغاز مينمايد. به تعبير ساده تر منجى/امدادگر در چنين وضعيتى بطور "ضِمنى" فرض را بر اين ميگذارد كه اگر فرد توانايى برقرارى ارتباط چشمى و كلامى با وى را داشت بطور "زبانى" اجازه امدادرسانى و انجام كمكهاى اوليه را به منجى/امدادگر ميداد.

مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى
ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 8
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 16
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 56
کل بازدیدها : 99