حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا

حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا 

پرسش: آیا هیچ توضیحی در آیین نامه و یا مقررات مرتبط با حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا تدوین گردیده است؟

پاسخ: آیین نامه و مقررات مرتبط با حداقل سن برای ورود به استخرهای متعارف شنا در کشورهای مختلف در دنیا با هم متفاوت بوده و در همه کشورهای آئین نامه یکسانی وجود ندارد؟

اما قاعده مورد پذیرش که حداکثر ایمنی مراجعین مذکور را تایید و تضمین مینماید بدین صورت تبیین گردیده است:

۱- ورود کودکان کمتر از سن ۵ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در سانس های عمومی ممنوع میباشد.

۲- ورود کودکان بزرگ‌تر از سن ۵ سال تمام تا سن ۷ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در هنگام سانس های عمومی نیازمند همراهی یک فرد از “بستگان” و یا از “وابستگان” شناخته شده کودک و با حداقل سن ۱۸ سال تمام امکانپذیر میباشد.

توضیح: منظور از “بستگان” کودک یا نوجوان ، فرد یا افرادی میباشد که از طریق قانونی جزو خانواده درجه ۱ و یا درجه ۲ کودک و یا نوجوان محسوب میگردد. منظور از “وابستگان” کودک یا نوجوان ، فرد یا افرادی میباشد که مورد شناخت والدین باشد و یا قیم قانونی کودک بوده و همچنین کودک و نوجوان آنرا بعنوان وابسته و یا قیم خویش شناخته و پذیرفته است.

تذکر: هر کودک بین سن ۵ سال تمام تا سن ۷ سال تمام نیازمند همراهی فردی از بستگان و یا وابستگان شناخته شده خود بوده و فرد مذکور باید در تمامی ساعات استفاده از بخش‌های مختلف از کودک بطور کامل مراقبت بعمل آورد.

۳- ورود هر ۲ کودک بزرگتر از سن ۸ سال تمام تا سن ۱۲ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در سانس های عمومی نیازمند همراهی فردی از بستگان و یا وابستگان شناخته شده حداقل یکی از دو کودک و با حداقل سن ۱۸ سال تمام امکانپذیر میباشد.

۴- ورود هر ۵ نوجوان بزرگتر از سن ۱۳ سال تمام تا سن ۱۶ سال تمام نیازمند همراهی فردی از بستگان و یا وابستگان شناخته شده حداقل یکی از نوجوانان و با سن حداقل ۱۸ سال تمام امکانپذیر میباشد.

۵- ورود نوجوانان بیش از سن ۱۶ سال تمام در استخرهای متعارف شنا در هنگام سانس های عمومی بدون حضور همراه بلامانع و امکانپذیر میباشد. 

۶- ورود کودکان عضو اردوهای آموزشی و‌ پرورشی زیر سن ۷ سال تمام به استخرهای متعارف شنا در سانس های عمومی ممنوع میباشد.

۷- ورود کودکان عضو اردوهای آموزشی و پرورشی بین سن ۷ سال تمام تا سن ۱۲ سال تمام نیازمند همراهی حداقل یک “مربی آموزشی” شناخته شده به ازاء هر ۱۲ نفر دانش آموز میباشد.

توضیح: منظور از “مربی” اردوی آموزشی و پرورشی فردی است که حداقل دارای سن ۱۸ سال تمام بوده ، فاقد سوء سابقه کیفری و قضایی باشد و همچنین از طرف مدیر اردوی آموزشی و پرورشی بعنوان مربی گروهی مشخص از کودکان و نوجوانان انتخاب و انتصاب گردیده است.

۸- ورود نوجوانان عضو اردوهای آموزشی و پرورشی بین سن ۱۲ سال تمام تا سن ۱۶ سال تمام نیازمند همراهی حداقل یک مربی آموزشی شناخته شده به ازاء هر  ۱۸ نفر دانش آموز میباشد.

۹- ورود نوجوانان عضو اردوهای آموزشی و پرورشی با سن ۱۶ سال تمام و به بالا نیازمند همراهی حداقل یک مربی آموزشی شناخته شده به ازاء هر ۲۴ نفر دانش آموز امکانپذیر میباشد.

تذکر: مربی آموزشی و پرورشی و همچنین اعضای اردوهای آموزشی و پرورشی در هنگام استفاده از استخر شنا مکلف به رعایت تمامی نکات ایمنی و قوانین جاری در استخر هستند. همچنین تمامی افراد مذکور موظف به همکاری صمیمانه با سرمنجی ، منجیان غریق ، پرسنل امور خدماتی و اداری استخر میباشند.

 مهارتهاى نجات/كثيرمعلم/آموزشى/امداد در اماكن آبى

 

ارسال دیدگاه برای این مطلب
آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 8
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 56
کل بازدیدها : 87